มันหวาน SWEETS

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันหวาน
ผลิตโดย Japapo

Delicious sweets

SWEETS

About Imohachi

เกี่ยวกับ “อิโมะฮาจิ”

ที่คาโกชิมะมีการผลิตมันหวานมานานแล้ว
อย่างไรก็ตาม การเกษตรของญี่ปุ่นประสบปัญหาเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุและการขาดผู้สืบทอด
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว เราจึงได้เริ่มทำมันหวานและก่อตั้ง “อิโมะฮาจิ” ซึ่งเป็นองค์กรการผลิตทางการเกษตรในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เพื่อส่งมันหวานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ยังคงคุณภาพและรสชาติไว้ได้

“อิโมะฮาจิ” เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Japan potato จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรการผลิตทางการเกษตร ในปีพ.ศ. 2564 และขยายพื้นที่เกษตรขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปีเพื่อผลิตมันหวานส่งให้ลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
เรามีความพยายามปลูกมันหวานที่อร่อยและปลอดภัย โดยทั้งวิธีการปลูกแบบออร์แกนิค และโดยวิธีปราศจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

“อิโมะฮาจิ” องค์กรการผลิตทางการเกษตร ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Japan potato จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายมันหวานที่อร่อย ไม่ใช่เพียงจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเผยแพร่ออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ลืมความตั้งใจเดิมที่จะผลิตมันหวานและอร่อยเหมือนอย่างเช่นเคยทำมา เราจึงส่งออกผลิตภัณฑ์มันหวานแสนอร่อยแบบต่างๆ ไปทั่วโลกภายใต้ชื่อแบรนด์ “อิโมะฮาจิ” ต่อไป