เกี่ยวกับ Japapo

Japapo ผลิตและส่งมันหวานแสนอร่อย

Commitment

“ความพิถีพิถันในการผลิตมันหวาน” ของ Japapo

Point 01

ทำในสิ่งที่ต้องทำ
คือทางลัดสู่ความอร่อย

สิ่งที่สำคัญมากในการปลูกมันหวานคือการจัดการดินและไร่ การรักษาไร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีต้องคอยหมั่นดูแล ทำปุ๋ย กำจัดวัชพืชและป้องกันแมลงศัตรูพืช เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำทุกวัน หากอู้เพียงนิดเดียว ดินจะได้รับผลกระทบและส่งผลกระทบนั้นไปยังมันหวานด้วย "เราจะทำสิ่งที่ต้องทำอย่างไม่ลดละ" นั่นคืออุดมการณ์ในการผลิตมันหวานของ Japapo ตลอดเวลาที่ผ่านมาและจากนี้ต่อไป

Point 02

เพื่อส่งมันหวานที่อร่อยทุกเมื่อ

Japapo ได้จัดส่งมันหวานไปทั่วประเทศและทั่วโลกโดยได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรที่ทำสัญญากับเรา ที่คาโกชิมะมีการผลิตมันหวานมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม การเกษตรของญี่ปุ่นประสบปัญหาเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุและการขาดผู้สืบทอด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เราได้เริ่มทำมันหวานและเปิดตัวบริษัทที่ผลิตผลผลิตทางการเกษตร "อิโมะฮาจิ" ในปี 2556 เพื่อส่งมันหวานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ยังคงคุณภาพและรสชาติไว้ได้
“อิโมะฮาจิ” เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Japan potato จำกัด องค์กรการผลิตทางการเกษตร ในปี 2021 และขยายพื้นที่เกษตรขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปีเพื่อผลิตมันหวานส่งให้ลูกค้าอย่างเสมอต้น เสมอปลาย การที่เราเริ่มผลิตมันหวานด้วยฝีมือของบริษัทเองเป็นการสั่งสมข้อมูลและความรู้ในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับกรรมวิธีการเพาะปลูกและการสร้างพื้นที่ไร่ ช่วยให้เราสามารถแบ่งปันความรู้กับเหล่า เกษตรกรไดด้ ้วย

FARMERS WANTED

เรายินดีต้อนรับฟาร์มที่สนใจจะทำสัญญากับเรา

Japapo กำลังมองหาฟาร์มที่ต้องการทำสัญญาเพื่อปลูกมันหวานด้วยกัน
ปรึกษาเราได้ไม่ต้องเกรงใจ

Cherish

สิ่งที่ Japapo ให้ความสำคัญ

  • เราจะแบ่งปันเทคโนโลยีและความรู้ร่วมกับเกษตรกรที่ทำสัญญากับเราต่อไปเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน
  • ด้วยความร่วมมือกับผู้ผลิตในพื้นที่เราจะปลูกมันหวานที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ
  • เรามุ่งหวังที่จะให้ผู้คนจำนวนมากได้รับประทานมันหวานแสนอร่อยที่ปลูกในญี่ปุ่นนำโดยมันหวานที่ปลูกด้วยความรักความเอาใจใส่ในคาโกชิมะเพื่อความพึงพอใจสำหรับทุกท่าน

CONTACT US

ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
โปรดติดต่อพวกเราโดยโทรศัพท์ หรือทางแบบฟอร์มติดต่อ

โทรศัพท์

81-994-35-1600

เวลาทำการ 9:00-17:00