ความตั้งใจของเรา

ทั้งคนปลูกและคนทาน มันหวานทำให้ทุกคนยิ้มได้

Make a smile

MESSAGE

For Customers

เพื่อลูกค้าของเรา

เพื่อส่งมอบมันหวานแสนอร่อยให้กับลูกค้าจำนวนมาก สิ่งที่พวกเรา ชาว Japan Potato คิดถึงเสมอคือ "การจัดส่งสินค้าสม่ำเสมอ"
เพราะการเก็บเกี่ยวมันหวานมีช่วงเวลาที่จำกัดเพียงระหว่างฤดูร้อนไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง หากไม่มีการเก็บรักษา เราจะไม่สามารถจัดหามันหวานให้ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี

ดังนั้นเราจึงติดตั้งห้องเย็นที่สามารถเก็บมันหวานได้ถึง 4,000 ตัน หลังจากเก็บเกี่ยว เราจะบ่มมันหวานไว้ที่นี่เพื่อดึงความหวานออกมา นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือเก็บรักษาที่ทำ "การบ่ม" เพื่อสมานรอยตัดและป้องกันมันหวานจากเชื้อโรค

นอกจากนี้ บริษัทของเราได้เพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นเพื่อให้จัดส่งสินค้าได้สม่ำเสมอ

เรามีไร่มันเองทำให้ง่ายต่อการจัดหาปริมาณมันที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องพึ่งพาเกษตรกรที่เราทำสัญญาด้วยเพียงอย่างเดียว

อีกทั้ง เรายังสามารถศึกษาวิจัยเทคนิคการผลิตจากประสบการณ์จริงของเราเอง ทำให้ถ่ายทอดวิธีการปลูกมันหวานคุณภาพสูงแก่เกษตรกรท่านอื่นๆได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

การส่งมอบมันหวานแสนอร่อยได้เสมอต้นเสมอปลาย คือหัวใจสำคัญของพวกเรา

For Farmers

เพื่อเกษตรกรของเรา

เราและเกษตรกรที่เราทำสัญญาด้วย "มีสัญญาใจต่อกัน"

ปัจจุบันจำนวนเกษตรกรลดลงเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อผู้ขายไม่ช่วยให้เราได้มันหวานคุณภาพสูง เราจึงเดินทางไปยังไร่มันหวานของเกษตรกร เฝ้าดูการเติบโตของมันไปด้วยกันและจัดบรรยายเทคนิคการเกษตรในงานอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจำ เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกับเกษตรกรและสร้างความไว้วางใจจะทำให้พวกเขาสามารถผลิตมันหวานที่อร่อยได้

ว่ากันว่าคุณภาพของมันหวานนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ปลูกกว่า 80%
ดินในจังหวัดคาโกชิมะเป็นดินที่เกิดจากเถ้าภูเขาไฟจากซากุระจิมะ ซึ่งสามารถระบายน้ำได้ดีจึงเหมาะสำหรับการปลูกมัน แต่ดินมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ด้วยเหตุนี้เราจึงทำการตรวจสภาพผืนดินในไร่ของเกษตรกรที่ทำสัญญากับเราและดูแลการผลิตโดยอิงข้อมูลมากกว่าการใช้สัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว

เพราะมีเกษตรกรทุกท่าน จึงมี Japan potato เราคิดว่าการช่วยสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์แบบไว้เนื้อเชื่อใจกันคือบทบาทหนึ่งของเราเช่นกัน

For The Future

เพื่ออนาคตที่อร่อยขึ้นของมันหวาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เราได้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกที่ปราศจากยากำจัดศัตรูพืชในไร่ของเราเอง เนื่องจากสภาพอากาศที่ผิดปกติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้การรักษาคุณภาพของไร่มันหวานคาโกชิมะเป็นเรื่องที่ยากขึ้น การเกษตรที่พึ่งพายากำจัดศัตรูพืชมีข้อจำกัด การพักดินและการพัฒนาดินให้ดีขึ้นจึงเป็นประเด็นสำคัญ

ที่ไร่ของบริษัทเรา เราปลูกพืชในไร่หลังจากเก็บเกี่ยวมันหวานเสร็จ เราไถกลบพืชลงดินเพื่อทำเป็น "ปุ๋ยพืชสด" เพื่อเตรียมผืนดินที่มันหวานจะเติบโตได้ง่าย เราจะคงวิธีการปลูกแบบออแกนิคต่อไป ทั้งจะขยายเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อมันหวานที่ปลอดภัย

ระยะนี้ ความต้องการมันหวานที่ผลิตในญี่ปุ่นสูงขึ้นในต่างประเทศ ทำให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มมากขึ้นทุกปี แม้ว่ามันหวานจะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีทั่วโลก มันหวานจากคาโกชิมะไม่เพียงแต่หวานและอร่อย แต่สเน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือเสียได้ยากแม้จะผ่านการขนส่งที่ใช้เวลานาน

ภายใต้ชื่อ "Japan Potato" ที่ต่างประเทศจดจำได้ง่าย เราจะส่งมอบมันหวานแสนอร่อยไปทั่วโลกเพื่อเติมเต็มความฝันที่จะสร้างรอยยิ้มจำนวนมาก