ฟาร์มของเรา

สถานที่ให้กำเนิด "ความอร่อย" ทีมผู้สร้าง "ความอร่อย"

Field and Team

FIELD

Field

ที่ให้กำเนิด "ความอร่อย"

ไร่ในคาโกชิมะที่อุดมสมบูรณ์ได้ด้วยเถ้าภูเขาไฟจากซากุระจิมะ

ที่ดูแลมันหวานของ Japapo และฟาร์มของเกษตรกรที่ทำสัญญากับเราจำนวนมากอยู่ในจังหวัดคาโกชิมะ ที่ราบสูงชิราสุซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดคาโกชิมะเป็นผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับเถ้าภูเขาไฟจากซากุระจิมะ เป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีและไม่ต้องใช้ปุ๋ยมาก จึงเหมาะสำหรับปลูกมันหวานเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อส่งมอบมันหวานแสนอร่อยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เราใส่ใจดินและใช้การจัดการไร่ด้วยข้อมูลจากการสำรวจ เราจะทะนุถนอมผืนดินแห่งนี้ต่อไปอย่างไม่ลดละ

Team

ทีมผู้สร้าง "ความอร่อย"

เกษตรกรผู้ทำสัญญาแบ่งปันความคิดและเทคโนโลยีร่วมกับเรา

มันหวานที่เราดูแลเป็นมันหวานที่ฝ่ายการผลิตของ Japapo และเกษตรกรจำนวนมากที่ทำสัญญากับเราร่วมกันสร้างขึ้น
เรียกได้ว่า Japapo และเกษตรกรทุกคนเป็น “ONE TEAM” ที่แท้จริง
สำหรับ Japapo แล้ว เกษตรกรที่ทำสัญญากับเราถือเป็น " Business Partner " และเป็น "ผู้ร่วมอุดมการณ์" ที่ตั้งเป้าหมายในการผลิตมันหวานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกัน และบางครั้งก็ยังเป็น "เพื่อน" ที่ร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ เราและเกษตรกรเหล่านี้จะส่งมันหวานแสนอร่อยไปทั่วโลก

Team building

เรายินดีรับผู้ฝึกงานการเกษตรจากต่างประเทศและพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตอย่างกระตือรือร้น

ปัจจุบันการทำเกษตรกรรมในญี่ปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนคนและผู้สืบทอด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ พวกเราชาว Japapo ยินดีรับผู้ฝึกงานการเกษตรจากต่างประเทศอย่างกระตือรือร้น
ผู้ฝึกงานจำนวนมากมาจากประเทศฟิลิปปินส์ ทุกคนมีแรงจูงใจที่สูงมาก มีความตั้งใจ สดใสและทำงานกับเราอย่างกระตือรือร้น เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกสบายขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ทางเราก็ได้เตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่นการสร้างหอพัก เป็นต้น
ปัจจุบันเราจะขาดผู้ฝึกงานการเกษตรไม่ได้เลยทั้งในฟาร์มและโรงงานของเรา พวกเราจะจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้พวกเขาทำงานได้ง่าย ไปพร้อมๆกับการถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ เพื่อสร้างบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนอนาคตของการเกษตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทใหญ่ของพวกเรา

ความลับที่ทำให้เราส่งมันหวานแสนอร่อยและปลอดภัยจำนวนมากได้ทุกที่ทุกเวลา