พันธุ์มันหวานของเรา

มันหวานที่ Japapo ส่งให้

Japapo sweet potatoes

SWEET POTATOES

Recipe

สูตรอาหารจากมันหวาน

รวมสูตรอาหารที่เราแนะนำ
ที่ใช้มันหวานของ Japapo เป็นวัตถุดิบ

For shipping

จัดส่งแบบกล่อง / แบบถุง

Cardboard

ขนาดกล่องสำหรับจัดส่ง

ขนาดกล่องสำหรับจัดส่ง
Original

ถุงฟิล์มออริจินัลสำหรับจัดส่งเพื่อรักษาความสดใหม่

ถุงสินค้าออริจินัลสำหรับจัดส่งของ Japapo ผลิตขึ้นโดยใช้ฟิล์มสำหรับรักษาความสดใหม่ ลดการเน่าเสียช่วยให้สินค้ายังคงคุณภาพแม้ต้องผ่านการจัดส่งเป็นระยะเวลานาน

ถุงฟิล์มออริจินัลสำหรับจัดส่งเพื่อรักษาความสดใหม่